About Usبنای تاریخی آب انبار وکیل در بهمن ماه 1394 با هدف اشاعه فرهنگ و هنر ، توسط محمد هادی ستایش و همکاری انجمن هنرهای تجسمی و سنتی فارس و حمایت سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری فارس به موزه گالری آب تبدیل شده و تا کنون نمایشگاه ها و برنامه های متعددی از هنرمندان در حوزه های موسیقی ، هنرهای تجسمی ، هنرهای سنتی تئاتر و پرفورمنس هم چنین نشست های ادبی ،هنری و فلسفی برگزار شده است.

هدف اعضای مجموعه گالری آب گسترش  فرهنگ و هنر استاندارد و آشنایی مردم شیراز با هنرمندان ایران و جهان و افزایش انگیزه و شور خلق اثر در هنرمندان و معرفی استعدادهای نو ظهور در عرصه های مختلف هنری است. آب انبار وکیل از بناهای دوره زندیه در شیراز است که در محوطه ی کاخ سلطنتی زندیه قرار دارد و به دستور کریمخان زند ساخته شده است .این بنا محل نگهداری آب مصرفی مردمان این منطقه از شیراز بوده است . این بنا که در حدود 300 سال قدمت دارد در سال1385 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و اکنون تبدیل به فضایی تلفیقی از هنر قدیم و جدید در ایران شده است .